TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI WWW.SMARTMEDIA.RO

 

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Identitatea Administratorului/Vânzătorului: S.C. MEDIA SMART TECH S.R.L., persoană juridică română denumită în continuare „smartmedia”, cu sediul social în mun. Oradea, Sat. Paleu, Comuna Paleu, nr. 1090, județul Bihor înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bihor având număr de ordine în Registrul Comerțului J5/1372/09.05.2019,cod unic de înregistrare fiscală RO41085977 din data de 09.05.2019, identificator unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J5/1372/2019în calitate de administrator al site-ului și vânzător se obligă prin intermediul site-ului www.smartmedia.rosă transmită cumpărătorului proprietatea bunului vândut în schimbul unui preț pe care acesta din urmă se obligă să îl plătească în cuantumul, în condițiile și la termenele stabilite.

Identitatea Cumpărătorului:– orice persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu sau persoană juridică, entitate, organizație sau asociație constituite potrivit legii sau nu, care, prin intermediul accesării website-ului www.smartmedia.ro și a contului de utilizatorîși manifestă în mod expres consimțământul prin efectuarea unei comenzi în vederea achiziționării unuia sau mai multor produse disponibile pe site-ul vânzătorului în schimbul unui preț pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească în cuantumul, în condițiile și la termenele stabilite.

Manifestarea consimțământului - până la proba contrară părțile raportului juridic înțeleg faptul că prin completarea câmpurilor disponibile cu datele personale de identificare (nume, prenume, adresă, stradă, e-mail, număr de telefon, județ, cod poștal etc), acestea își manifestă intenția neîndoielnică și neechivocă de a încheia un contract de vânzare-cumpărare valabil în condițiile legislației civile urmând ca în termenul și condițiile convenite să achite contravaloarea integrală a produselor comandate și să preia în deplină posesie, folosință și dispoziție toate produsele livrate potrivit comenzii.

Transferul dreptului de proprietate - cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate al produselor comandate încă 1. de la momentul încheierii contractului, 2. de la momentul furnizării datelor de contact și a adresei de livrare care marchează momentul finalizării comenzii la adresa de e-mail indicată. 3. de la momentul transmiterii produselor comandate către distribuitorul partener în vederea livrării acestora către cumpărător, chiar dacă bunul nu a fost predat ori prețul nu a fost plătit încă, în conformitate cu prevederile art. 1674 Cod civil.

Conținut:– Prezentul site www.smartmedia.ro, precum și tot conținutul afișat (incluzând fără a se limita strict la acestea: fotografii, paragrafe sau bucăți de text, descriere de produse, imagini grafice sau vectoriale, plugin-uri ori extensii) aparțin de drept sau în temeiul unor convenții MEDIA SMART TECH S.R.L., respectiv reprezentanților săi legali sau împuterniciți ai acestora. Orice preluare neautorizată a conținutului prezentului site fără a obține în prealabil acordul expres și în scris al MEDIA SMART TECH S.R.L., poate atrage după caz răspunderea sub toate formele sale a autorului și/sau coautorilor faptei, inclusiv acordarea de daune-interese pentru prejudiciul efectiv suferit, dar și pentru beneficiul nerealizat ce ar fi fost posibil ca realizare dacă preluarea neautorizată nu s-ar fi efectuat.

Client/Vizitator– orice persoană fizică sau juridică care ar putea manifesta orice formă de interes față de produsele și serviciile oferite spre vânzare de către MEDIA SMART TECH S.R.L., și care poate de asemenea accesa, respectiv vizualiza prin orice mijloc de comunicare la distanță site-ul www.smartmedia.ro, precum și tot conținutul furnizat de acesta. În baza unor acorduri și parteneriate separate existente între MEDIA SMART TECH S.R.L. și alți parteneri de afaceri este posibil ca aceștia din urmă să condiționeze plasarea unei comenzi de inițializarea unui cont separat, fapt pentru care va fi necesară exprimarea unui nou acord de voință din partea clientului/vizitatorului în acest sens.

Utilizator– orice persoană fizică sau juridică care, în mod gratuit și pe perioadă nedeterminată își creează un cont de utilizator prin care se va putea ulterior autentifica pe Site. Înregistrarea unui cont pe site-ul www.smartmedia.ronu garantează menținerea acestuia pe perioadă nelimitată, dreptul de acces putând fi restricționat în cazul încălcării obligațiilor contractuale, precum și în cazul încălcării condițiilor stabilite de prezentele termene și condiții. 

Momentul finalizării procesului de înregistrare al contului de Utilizator marchează totodată și manifestarea acordului de voință cu privire la toate clauzele specifice și exprese stipulate în acordurile și politicile MEDIA SMART TECH S.R.L., existente și afișate pe Site, precum și cele prezente în secțiunea Termeni și Condiții. Crearea unui cont de utilizator nu impune în sarcina persoanei obligativitatea plasării sau efectuării unei comenzi.

Utilizatorul dobândește în plus calitatea de cumpărător potrivit prevederilor art. 1 prin accesarea contului de utilizator urmată de plasarea și finalizarea a cel puțin unei comenzi pe site-ul www.smartmedia.ro, indiferent de valoarea acesteia ori de numărul produselor comandate.

Nickname– pseudonim ales de către Utilizator/Client/Cumpărător în momentul înregistrării contului regăsit la rubrica “Nume Utilizator” cu care acesta se poate autentifica la fiecare accesare a site-ului www.smartmedia.ro.

Alegerea unui nickname nu echivalează cu atribuirea unei identități false a acestor categorii de persoane și nu conduce în nicio situație la imposibilitatea identificării acestora în condițiile în care, prin furnizarea și coroborarea altor date se poate conduce ulterior la identificarea adevăratei identități a autorului contului.

Cont– o serie de date prestabilite în format electronic furnizate de către Utilizator de bună voie în mod conștient și neviciat; colectate, procesate și înregistrate în baza de date securizată a MEDIA SMART TECH S.R.L., ce includ printre altele: pseudonimul (numele de utilizator), o adresă de e-mail și o parolă care permite Utilizatorului logarea în contul personal, transmiterea Comenzii și vizualizarea datelor furnizate în secțiunea dedicată utilizatorului.

La momentul înregistrării contului, Utilizatorul este pe deplin responsabil și se va asigura în tot acest timp că absolut toate informațiile introduse sunt corecte, complete, actualizate și că acestea nu contravin ordinii publice și bunelor moravuri. În cazul în care asemenea date au fost introduse în mod eronat sau neintenționat în baza de date a MEDIA SMART TECH S.R.L. și nu pot fi remediate sau corectate în mod direct de către Utilizator, acesta din urmă se obligă să aducă de îndată la cunoștință aceste aspecte administratorului în vederea efectuării mențiunilor necesare, sub sancțiunea suspendării contului sau restricționării temporare sau definitive a accesului pe site.

Secțiunea „Cont” dedicată exclusiv utilizatorului poate include de asemenea și alte date accesibile acestuia precum: informații despre Utilizator, istoricul comenzilor efectuate pe site-ul www.smartmedia.ro, facturile restante rămase neachitate, data efectuării și înregistrării comenzilor etc. Utilizatorul are acces cu privire la datele sale cu caracter personal și le poate gestiona, actualiza, modifica sau șterge numai în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și în condițiile stipulate în prezentele termene și condiții.

Favorite– secțiune disponibilă gratuit odată cu crearea Contului care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să își creeze ulterior Liste de dorințe personalizate („Wishlists”) în care să includă unul sau mai multe produse și/sau servicii disponibile pe site-ul www.smartmedia.rope care acesta ar dori sau intenționează în viitorul apropiat să le achiziționeze.

Secțiunea „Favorite” nu incumbă niciun fel de obligații în sarcina Cumpărătorului, Utilizatorului sau a Vânzătorului, ci reprezintă doar o modalitate facilă și eficientă prin care Utilizatorul/Cumpărătorul poate accesa și vizualiza starea produselor preferate având posibilitatea să le adauge în coșul de cumpărături („Coșul meu”) într-un timp relativ scurt.

Plasarea unuia sau mai multor produse în Listele create în secțiunea „Favorite” nu garantează în niciun caz faptul că specificațiile, caracteristicile, promoțiile, prețurile și disponibilitatea acestora va rămâne în continuare neschimbată.

 

Listele sunt de două feluri și pot fi:

 1. Publice: orice Client/Vizitator, Cumpărător/Utilizator le poate vizualiza, cu condiția ca autorul listei să îi atribuie acesteia un caracter public, acest lucru fiind ușor de realizat prin distribuirea propriei liste pe rețelele de socializare existente (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Whatsapp etc.) sau dacă una dintre aceste persoane caută sau accesează în mod manual profilul unic al Cumpărătorului/Utilizatorului din Site. În momentul creării unei liste, aceasta dobândește un caracter public în mod prestabilit, iar Cumpărătorul/Utilizatorul are posibilitatea oricând de a-i atribui acesteia un caracter privat, direct din Contul său, secțiunea Favorite;
 2. Private: acestea pot fi vizualizate numai de către titularul Contului și implicit al Administratorului site-ului www.smartmedia.ro. Cumpărătorul/Utilizatorul are posibilitatea de a le schimba oricând caracterul public sau privat al acestor liste, direct din Contul său, secțiunea Favorite atât timp cât titularul are în continuare acces la Contul său. În cazul în care Contul Cumpărătorului/Utilizatorul a fost șters din orice motiv, toate datele, inclusiv listele create sunt șterse definitiv și nu mai pot fi vizualizate, accesate sau recuperate în vreun fel.

 

Coșul meu– secțiune disponibilă în mod gratuit în „Cont” care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge unul sau mai multe produse și/sau servicii disponibile pe Site pe care intenționează în mod neechivoc să le achiziționeze la momentul adăugării acestora în Coșul de cumpărături.

În cazul în care produsele sau serviciile nu pot fi achiziționate de îndată la momentul adăugării acestora în Coșul de cumpărături din diverse motive (spre exemplu lipsă stoc disponibil), Cumpărătorul/Utilizatorul va putea beneficia în mod gratuit de serviciul de urmărire constantă a produselor și/sau serviciilor indisponibile adăugate în coș oferit de către Vânzător, acest fapt realizându-se prin primirea de anunțuri, notificări sau mesaje la adresele indicate de către Cumpărător, la intervale rezonabile de timp, de îndată ce acestea sunt din nou disponibile spre achiziționare.

Activarea funcției de urmărire constantă a produselor și/sau serviciilor indisponibile adăugate în coș nu incumbă în sarcina Vânzătorului obligația de a rezerva produsele ori serviciile indisponibile pentru Cumpărător/Utilizator, cu excepția cazului în care Cumpărătorul/Utilizatorul își manifestă în mod neechivoc intenția de a achiziționa produsele respective de îndată ce acestea devin disponibile și îi solicită prin orice mijloace de comunicare Vânzătorului să rezerve produsele respective.

Rezervarea unui produs poate fi susceptibilă de îndeplinirea altor condiții, spre exemplu plata unui avans stabilit de comun acord cu Vânzătorul.  

În cazul în care în Coșul de cumpărături se introduc cel puțin două produse și/sau servicii dintre care unul este indisponibil, Cumpărătorul/Utilizatorul va lua la cunoștință despre starea și va putea decide în continuare dacă dorește

Site– o grupă de pagini web multimedia conținând texte, imagini, sunete ori animații accesibile pe internet de regulă publicului larg prin intermediul protocolului HTTP care transferă informația de la server-ul gazdei la browser-ul utilizatorului de internet.

MEDIA SMART TECH S.R.L. atribuie site-ului „smartmedia” destinația de magazin on-line de produse și servicii găzduit la următoarea adresă web: www.smartmedia.ro. incluzând odată cu acesta și toate subdomeniile acestuia. Subdomeniul reprezintă o extensie a domeniului principal și poate fi identificat spre exemplu prin: (denumire).smartmedia.ro.

Comandă– o convenție sinalagmatică reprezentată de obligații reciproce și interdependente, bilaterală, comutativă și cu titlu oneros, stabilită între părțile contractante, respectiv între MEDIA SMART TECH S.R.L. în calitate de vânzător și oricare altă persoană în calitate de Cumpărător, convenție ce intervine ca modalitate fermă de manifestare a intenției de a încheia numaidecât un contract de vânzare-cumpărare valabil.

Înregistrarea, preluarea și procesarea comenzii reprezintă dovada și modalitatea efectivă de comunicare stabilită între Vânzător și Cumpărător în vederea îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale, inclusiv plata prețului și intrarea în deplină proprietate a produselor și/sau serviciilor comandate prin intermediul site-ului www.smartmedia.ro

Bunuri și servicii– orice produs și/sau serviciu listat în spațiul de stocare al serverului gazdă listat pe site-ul www.smartmedia.ro, inclusiv produsele și serviciile menționate în panoul de Comandă, care urmează a fi furnizate și distribuite de către Vânzător, Cumpărătorului, ca urmare a Contractului de vânzare-cumpărare încheiat.

Campanie– orice acțiune a Vânzătorului de a expune în orice scop comercial un număr determinat de produse și/sau servicii având un stoc limitat, pentru o perioada limitată de timp stabilită în mod unilateral de către Vânzător.

Contract– reprezintă manifestarea de voință neechivocă, la distanță a părților contractante încheiată între Vânzător și Cumpărător, fără a fi necesară prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

 

Conținutul – reprezintă printre altele în mod limitativ:

 1. toate informațiile și elementele disponibile și afișate pe site-ul www.smartmedia.ro care pot fi accesate, vizualizate sau altfel descărcate într-un alt mediu și/sau spațiu de stocare prin utilizarea unui echipament electronic tip smartphone sau desktop;
 2. conținutul oricărui e-mail sau notificări transmise Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 3. orice altă informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator, împuternicit/mandatar al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 4. informații legate de produsele și/sau serviciile ori tarifele practicate de către Vânzător într-o anumită perioadă;
 5. informații legate de produsele și/sau serviciile ori tarifele practicate de către o terță persoană cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 6. orice alte date referitoare la identitatea și personalitatea Vânzătorului sau alte date privilegiate ale acestuia.

 

Review / Recenzie– constă într-o evaluare obiectivă scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu redactată pe baza propriilor simțuri și a experienței personale și capacității acestuia de a publica comentarii și de a relata în mod liber și necondiționat dacă produsul livrat sau serviciul prestat respectă sau nu specificațiile menționate pe site-ul www.smartmedia.rode către Vânzător.

Rating / Evaluare– constă într-o modalitate caracteristică de exprimare a gradului și/sau nivelului de satisfacție a unui Cumpărător față de unul sau mai multe produse livrate ori servicii prestate. Doar cumpărătorul unui produs și/serviciu pe Site beneficiază de dreptul de a evalua gradul de satisfacție cu privire la produsul și/serviciul achiziționat.

Rating-ul se exprimă în mod liber și necondiționat sub formă de stele, fiecare produs și/sau serviciu fiind notat printr-un punctaj de la o stea până la cinci stele. O stea reprezintă un nivel scăzut de satisfacție față de produsul livrat ori serviciul prestat. Per a contrario, cinci stele reprezintă un nivel ridicat de satisfacție față de produsul livrat ori serviciul prestat. Gradul de satisfacție va fi asociat și alăturat în toate cazurile review-ului/recenziei scrise și publicate de către de Cumpărător asupra unui produs sau Serviciu.

Comment / Comentariu– constă într-o apreciere sau observație subiectivă sau obiectivă având un scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu. Dreptul de a publica un comentariu aparține oricărui Utilizator sau Cumpărător.

Întrebare / Question– constă într-o formulă specială și caracteristică de adresare de către Vizitator/Client, Utilizator/Cumpărător, a unei întrebări sau neclarități, cu scopul de a obține informații suplimentare referitoare la produsele și/sau serviciile listate de către Vânzător pe site-ul www.smartmedia.ro.

Răspuns / Answer– constă într-o explicație extinsă ori informație scrisă și oficială transmisă de către MEDIA SMART TECH S.R.L., Vizitatorului/Clientului, Utilizatorului/Cumpărătorului care a adresat anterior o întrebare cu scopul de a obține informații suplimentare referitoare la produsele și/sau serviciile listate de către Vânzător pe Site. Identitatea MEDIA SMART TECH S.R.L., va fi afișată pe Site astfel încât să nu existe dubii cu privire la autenticitatea răspunsului oferit de Vânzător.

Document– constă într-un înscris, indiferent de suportul său material ori de modalitatea de conservare și stocare. Prezentele Termene și Condiții se încadrează corespunzător în categoria înscrisurilor și mijloacelor de probă reglementate potrivit legislației civile.

Comunicări Comerciale– reprezintă orice tip de mesaj, înștiințare sau notificare transmisă Vizitatorului/Clientului, Utilizatorului/Cumpărătorului constând de regulă în: e-mail-uri / SMS-uri / convorbiri telefonice în timp real, mesaje audio preînregistrate / bannere, anunțuri, afișe / notificări de tip push) și altele asemenea ce conțin și cuprind informații generale, specifice, individualizate, personalizate și tematice cu privire la produsele și serviciile oferite spre vânzare de către MEDIA SMART TECH S.R.L.

Comunicările de natură comercială pot consta de asemenea și în orice tip de mesaj, înștiințare sau notificare cu privire la oferte sau promoții ale MEDIA SMART TECH S.R.L. și/sau informații cu privire la produsele și/sau serviciile adăugate de către Utilizator/Cumpărător în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea “Cont/Favorite”, precum și orice alte comunicări cum ar fi spre exemplu cercetări de piață, solicitări de feedback și sondaje de opinie, astfel cum acestea sunt prevăzute la pct. 14 din prezentele Termene și Condiții.

Tranzacție– încasarea sau rambursarea oricărei sume rezultată din vânzarea unui produs și/sau serviciu de către Vânzător, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Taxa de timbru verde– reprezintă valoarea exprimată în RON, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și/sau valorificare/reciclare a deșeurilor, echipamentelor electrice și/sau electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare, respectiv O.U.G  nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Specificații– toate specificațiile, mențiunile și/sau descrierile produselor și serviciilor, astfel cum acestea sunt precizate în descrierea acestora.

 

2. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

2.1. Prin plasarea și înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul, astfel cum este definit acesta la pct. 1 din prezentele Termene & Condiții este de acord cu forma de comunicare prin care Vânzătorul își derulează toate raporturile și operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea recepționată de către Cumpărător după efectuarea Comenzii îndeplinește rolul de informare și atestă faptul că s-a încheiat un contract de vânzare-cumpărare valabil între Vânzător și Cumpărător. Această notificare se realizează de regulă în format electronic, imediat după plasarea comenzii la adresa de e-mail indicată de cumpărător în cadrul comenzii sau telefonic, dacă Cumpărătorul consimte la aceasta.

2.3. Contractul de vânzare-cumpărare se consideră valabil încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul în care Cumpărătorul recepționează notificarea de finalizare a comenzii prevăzute la pct. 2.2.

2.4. Toate actele și documentația pusă de către Vânzător la dispoziția Cumpărătorului vor sta la baza contractului de vânzare-cumpărare. Documentația pusă la dispoziția Cumpărătorului include printre altele: certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un alt furnizor pentru produsele achiziționate, manualul de instrucțiuni de utilizare al produsului comandat, factura aferentă comenzii.

 

3. POLITICA MEDIA SMART TECH S.R.L., DE VÂNZARE A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR ON-LINE.

3.1. Accesul pe site-ul www.smartmedia.roîn vederea vizualizării conținutului și/sau efectuării unei Comenzi este permis oricărui Client/Vizitator, Utilizator/Cumpărător în condițiile prevăzute de prezentele Termene și Condiții.

Pentru motive justificate, MEDIA SMART TECH S.R.L., își rezervă în continuare dreptul de a restricționa în mod unilateral, temporar sau definitiv și fără notificare prealabilă, accesul oricărui Client/Vizitator, Utilizator/Cumpărător în cazul în care acesta consideră de cuviință faptul că, în baza conduitei generale a acestor categorii de persoane, acțiunile exercitate de acestea ar putea limita sau prejudicia în orice fel activitățile desfășurate de către MEDIA SMART TECH S.R.L.

3.2. Modalitatea de comunicare cu Vânzătorul, respectiv cu MEDIA SMART TECH S.R.L., se va desfășura în toate cazurile în mod direct, prin utilizarea mijloacelor specifice de comunicare la distanță, respectiv a adreselor de e-mail și a numerelor de telefon afișate la secțiunea „Contact”, disponibilă pe site-ul www.smartmedia.ro. Vânzătorul își rezervă dreptul și libertatea deplină de a șterge, modifica sau actualiza oricând informațiile prevăzute în secțiunea „Contact” fără a fi nevoit să justifice în vreun fel luarea unei asemenea decizii.

3.3 În cazul existenței unor bănuieli rezonabile cu privire la orice activitate suspectă, Vânzătorul, respectiv MEDIA SMART TECH S.R.L. își rezervă dreptul de a solicita în acest sens oricărui Client/Vizitator, Utilizator/Cumpărător să introducă manual, ori de câte ori este necesar, coduri aleatorii de verificare și validare tip CAPTCHA, în scopul asigurării protecției site-ului și sporirii securității conținutului și informațiilor acestuia.

3.4. MEDIA SMART TECH S.R.L., respectiv administratorul și celelalte persoane împuternicite de acesta în acest scop își rezervă dreptul în continuare de a publica, șterge, modifica sau actualiza pe site-ul www.smartmedia.roinformații, articole, înregistrări sau promoții despre produsele și/sau serviciile furnizate de acesta, precum și de către oricare altă terță persoană care se află în relații de colaborare sau parteneriat, pe o perioadă de timp determinată și numai în limita stocului disponibil.

3.5. Toate prețurile aferente produselor și/sau serviciilor afișate și prezentate pe site-ul www.smartmedia.rosunt exprimate în lei (RON), după caz euro (EUR) și includ de asemenea T.V.A.

3.6. În cazurile și condițiile prevăzute de lege, prețul tuturor produselor afișate pe site includ de asemenea Taxa de timbru verde. În eventualitatea în care Vizitatorul/Clientul, Utilizatorul/Cumpărătorul are diverse nelămuriri cu privire la aceste prevederi, acesta va putea contacta oricând echipa MEDIA SMART TECH S.R.L., la adresa de e-mail office@smartmedia.roîn vederea acordării tuturor informațiilor și lămuririlor solicitate.

3.7. În cazul în care Cumpărătorul înțelege să achite on-line contravaloarea produselor comandate pe site-ul www.smartmedia.ro, Vânzătorul nu este și nu poate fi obligat în nicio situație la suportarea și/sau rambursarea oricăror alte taxe și comisioane suplimentare ce s-ar putea aplica Cumpărătorului, pe lângă contravaloarea produselor achiziționate în vederea procesării electronice a plății efectuate de către banca emitentă a cardului acestuia, precum și în alte cazuri similare.

3.8. Informațiile și elementele grafice utilizate pentru descrierea și individualizarea produselor și/sau serviciilor disponibile pe site-ul www.smartmedia.ronu reprezintă în nicio situație o obligație din partea Vânzătorului, acestea având un caracter strict orientativ și cu titlu de prezentare.

3.9. După curgerea unui termen de 15 (cincisprezece) zile de la intrarea în posesie a produselor comandate, Cumpărătorului i se va putea solicita de către Vânzător, după caz, acordarea unei recenzii („Review”) obiective în legătură cu produsul sau serviciul achiziționat. Înaintea de publicarea recenziei, Cumpărătorul poate opta pentru atribuirea unui pseudonim în cazul în care nu dorește ca datele sale personale constând în nume, prenume, adresa de e-mail să nu fie afișate în mod public.

 

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA OBLIGAȚIILOR

4.1. Vânzătorul are dreptul și poate cesiona și/sau subcontracta cu o terță parte pentru distribuirea unor bunuri sau prestarea unor servicii aflate în strânsă legătură cu onorarea Comenzii, cu informarea prealabilă a Cumpărătorului, dar fără a fi necesar acordul acestuia. Vânzătorul rămâne în continuare responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile ce decurg din contractul de vânzare-cumpărare încheiat în condițiile prezentelor Termene și condiții.

 

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum acesta este definit în partea I. pct. 1 din prezentele Termene și condiții include printre altele, dar nelimitându-se strict la acestea, reprezentări audio sau grafice, stilizate, logo-uri, bannere, simboluri de natură comercială, imagini statice sau dinamice, text și/sau conținut multimedia ce pot fi prezentate și afișate pe site-ul www.smartmedia.ro. Conținutul publicat pe Site nu se află în totalitate în proprietatea exclusivă a MEDIA SMART TECH S.R.L., fiind însă posibilă și acceptată prezentarea și afișarea anumitor elemente, ca urmare a încheierii unor alte raporturi juridice cu terțe persoane, achiziționarea unor licențe și altele asemenea. În acest caz, afișarea elementelor va fi realizată doar pe perioada și numai în condițiile prevăzute în mod expres în acele raporturi juridice.

5.2. Clientului/Vizitatorului/Utilizatorului/Cumpărătorului și oricărei alte terțe persoane nu îi este permisă în niciun fel implicarea ori participarea în orice mod la copierea, alterarea, expunerea, prelucrarea, descărcarea, încărcarea, distribuirea (partajarea), stocarea, publicarea ori transferul parțial ori integral al „Conținutului” site-ului www.smartmedia.rocătre terțe persoane în orice alt context decât cel strict înțeles, prevăzut și condiționat de MEDIA SMART TECH S.R.L.

Îndepărtarea în orice mod a simbolurilor și elementelor de orice fel care certifică dreptul de autor al MEDIA SMART TECH este strict interzisă și sancționată de legislația în vigoare. Orice intenție de utilizare a oricărui element existent ori afișat pe server/Site de către o altă persoană în afara MEDIA SMART TECH S.R.L. trebuie să îmbrace acordul scris și expres al acesteia din urmă, cu excepția utilizării butoanelor „Share” plasate în interiorul site-ului care pot fi distribuite pe internet în mod liber și necondiționat. 

5.3. Orice element, parte a Conținutului site-ului www.smartmedia.rola care Vizitatorul/Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obține acces pe orice cale se află sub incidența prezentelor Termene și Condiții, cu excepția cazului în care „Conținutul” sau anumite părți din acesta nu este însoțit de alte politici sau acorduri de utilizare specifice și/sau individualizate.

5.4. Prin excepție de la prevederile pct. 5.2., Vizitatorul/Clientul, Utilizatorul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul numai în scopuri exclusiv personale, cu condiția esențială ca acestea să nu aibă un caracter comercial și prin astfel de acțiuni să nu se încalce în orice fel prevederile prezentelor Termene și Condiții.

5.5. În cazul în care MEDIA SMART TECH S.R.L. conferă Vizitatorului/Clientului, Utilizatorului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza Conținutul în întregul său ori numai o parte determinată din acesta în temeiul unui acord de utilizare distinct, exercitarea acestor drepturi se va realiza în mod expres numai în termenele și condițiile prevăzute în acel acord, sub sancțiunea plății de daune-interese raportate la valoarea prejudiciului suferit din ziua în care acesta ajuns la cunoștința MEDIA SMART TECH S.R.L și până la plata efectivă a acestuia.

Acordul de utilizare se va încheia în mod obligatoriu în formă scrisă și va cuprinde printre altele: identitatea părților, obiectul contractului, prețul/valoarea contractului, durata contractului, condițiile de utilizare și exercitare a drepturilor, drepturile și obligațiile părților, dispoziții finale, semnăturile părților contractante și data încheierii acordului.

5.6. Conținutul transmis și recepționat de către Client/Vizitator, Utilizator/Cumpărător prin orice mijloc de comunicare sau dobândit de către aceste categorii de persoane prin accesare, vizitare ori vizualizare nu constituie în niciun caz o obligație contractuală din partea MEDIA SMART TECH S.R.L sau a reprezentanților ori împuterniciților acesteia și nu poate fi ținută răspunzătoare pentru eventualele prejudicii cauzate altora..

5.7. Utilizarea Conținutului Site-ului în alte scopuri decât cele prevăzute și permise în mod expres prin prezentele Termene și Condiții sunt strict interzise, sub sancțiunea antrenării oricărei forme de răspundere incidente, față de toate persoanele implicate.

 

6. COMANDA EFECTUATĂ PE SITE-UL WWW.SMARTMEDIA.RO

6.1. Utilizatorul/Cumpărătorul are posibilitatea și dreptul de a efectua una sau mai multe comenzi pe site-ul www.smartmedia.roprin adăugarea produselor și serviciilor disponibile în „Coșul de cumpărături”. Simpla acțiune de adăugare a produselor în Coșul de cumpărături nu poate echivala în mod automat cu încheierea valabilă a contractului de vânzare-cumpărare ori cu rezervarea acestor produse, fiind absolut necesar ca, după plasarea produselor în Coșul de cumpărături, Utilizatorul/Cumpărătorul să parcurgă în acest sens și ceilalți pași necesari prevăzuți în interiorul panoului de comandă, în vederea finalizării și procesării comenzii. 

Vânzătorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru lipsa de operativitate a Utilizatorului/Cumpărătorului în situația în care de la momentul introducerii produsului disponibil în Coșul de cumpărături și până la momentul finalizării comenzii, produsul selectat devine între timp indisponibil sau marcat ca ieșit din stoc, ca urmare a procesării și finalizării unei alte comenzi în interiorul acestor două momente, plasate de un alt Utilizator/Cumpărător.

6.2. În momentul plasării Comenzii, Cumpărătorul se obligă ca toate datele necesare solicitate în vederea finalizării comenzii pe care urmează să le furnizeze Vânzătorului sunt reale, complete și corecte. În cazul existenței unor erori cu privire la aceste date, Cumpărătorul se obligă să anunțe Vânzătorul de îndată în cazul în care acesta nu poate remedia el însuși erorile constatate.

6.3. Prin furnizarea datelor solicitate în interiorul panoului de comandă, Cumpărătorul este de acord ca Vânzătorul să îl contacteze în orice context legat de îndeplinirea obligațiilor contractuale, la intervale și ore rezonabile și prin orice mijloc de comunicare disponibil agreat de Vânzător care implică de asemenea costuri minime pentru ambele părți contractante.

6.4. Vânzătorul își rezervă în continuare dreptul de a gestiona, prelucra, modifica, actualiza și anula orice Comandă efectuată de către Cumpărător în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, contractuale sau de organizare și administrare a societății MEDIA SMART TECH S.R.L.

6.5. În cazul anulării unei comenzi, în urma comunicării unei notificări prealabile motivate sau nemotivate adresate Cumpărătorului, Vânzătorul va proceda de îndată la anularea acesteia fără a putea fi ținut răspunzător în vreun fel față de cealaltă parte și fără ca aceasta să poată pretinde ulterior, în orice fel, daune-interese pentru luarea unei asemenea decizii în ceea ce îl privește.

6.6. Orice comandă plasată pe site-ul www.smartmedia.rova putea fi anulată în mod unilateral și necondiționat de către Vânzător în următoarele cazuri prevăzute limitativ:

 1. neacceptarea tranzacției efectuate de Cumpărător din orice motive, de către banca emitentă a cardului, în cazul achitării on-line a contravalorii produselor comandate.
 2. invalidarea sau respingerea tranzacției de către procesatorul sau operatorul de carduri agreat de MEDIA SMART TECH S.R.L., în cazul achitării on-line a contravalorii produselor comandate.
 3. datele furnizate de către Utilizator/Cumpărător sunt vădit greșite, nereale, incomplete sau încalcă prevederile legale ori aduc atingere ordinii publice și bunelor moravuri.
 4. Utilizatorul/Cumpărătorul a comandat un produs disponibil, dar până la momentul finalizării comenzii acesta a devenit indisponibil, iar sistemul tehnic ori serverul gazdei, din motive independente de voința Vânzătorului nu a actualizat la timp lipsa stocului disponibil.

6.7. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract în termenele și condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 34/2014 și în cele prevăzute la art. 8, art. 9, art. 10, art. 11 din prezentele Termene și Condiții.

6.8. În cazul în care Cumpărătorul înțelege să se retragă din Contract din orice motive, în termenele și condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 34/2014, dar și de prezentele Termene și Condiții, acesta va putea transmite în scris, prin poștă, cu scrisoare recomandată și confirmare de primire formularul de retragere din contract, datat și semnat olograf de către Cumpărător la adresa indicată în secțiunea „Contact” ori poate alege să completeze în aceleași condiții, în mod on-line formularul de retragere din contract la următoarea adresă http://www.smartmedia.ro/formular-retragere. În cazul completării și transmiterii on-line a formularului de retragere din contract, condiția existenței semnăturii olografe pe formularul de retragere nu mai subzistă.

6.9. În cazul în care Cumpărătorul solicită și comunică Vânzătorului retragerea din Contract, acesta va trebui să returneze de îndată și fără întârziere în interiorul termenului legal de retragere absolut toate bunurile, produsele și/sau serviciile, precum și accesoriile acestora care fac obiectul acordului de retragere din contract.

Pe lângă obligația de a returna produsul principal, cumpărătorul este obligat de asemenea să returneze și orice alte accesorii care au însoțit numaidecât produsul respectiv constând limitativ în eventualele cadouri, premii, promoții, discounturi, recompense, avantaje ori alte beneficii de care Cumpărătorul a beneficiat în mod direct sau indirect, ca urmare a finalizării și achitării contravalorii Comenzii efectuate pe site-ul Vânzătorului.

În virtutea principiului accesorium sequitur principale, bunul accesoriu urmează soarta bunului principal. Astfel, în condițiile în care cumpărătorul solicită retragerea din contract, raporturile juridice dintre părți se prezumă a nu fi existat niciodată, iar prestațiile executate nu rămân executate, trebuie restituite. Față de aceste aspecte, cumpărătorul pierde dreptul de proprietate al produselor achiziționate și are obligația de a le restitui Vânzătorului în aceeași stare, valoare, cantitate și calitate în care le-a preluat. În condiții asemănătoare, Vânzătorul nu are dreptul să rețină în continuare sumele achitate de către Cumpărător în temeiul raportului juridic care a încetat, astfel că acestea se vor restitui Cumpărătorului.

6.9.1. În cazul în care Cumpărătorul, din diferite motive, refuză ori nu poate proceda la rambursarea ori returnarea atât a bunului principal, cât și a accesoriilor care l-au însoțit ori acestea deși sunt returnate prezintă urme vizibile de uzură sau folosință care au diminuat în orice mod calitatea produsului, Vânzătorul este îndreptățit să solicite Cumpărătorului într-o astfel de situație repararea proporțională a acestora, aducerea lor la starea inițială ori, după caz, achitarea contravalorii acestora, sub sancțiunile prevăzute de lege. 

6.9.2. În condițiile în care dreptul de retragere este exercitat sub toate aspectele în condițiile și termenele legale, sumele reprezentând contravaloarea produselor achitate vor fi returnate după cum urmează:

 1. pentru Comenzile achitate on-line cu cardul de debit, prin restituire în contul în care a fost efectuată plata;
 2. pentru Comenzile achitate prin ordin de plată/ramburs/iTransfer/Card bancar, prin virament bancar;
 3. pentru Comenzile achitate printr-un credit de consum, prin anulare/recalculare contract rate.

6.9.3. În condițiile în care Cumpărătorul nu își îndeplinește obligația de a returna produsele în termenul legal, Vânzătorul va putea amâna în acest sens rambursarea sumelor achitate până la primirea produselor vândute, până la primirea unei dovezi din care să rezulte că produsele au fost expediate către Vânzător sau până la primirea unei alte garanții îndestulătoare.

6.9.4. În cazul în care o comandă a fost finalizată de către Cumpărător și contravaloarea produselor și/sau serviciilor a fost achitată on-line prin intermediul mijloacelor de plată electronice, dar produsul și/sau serviciul nu poate fi livrat întrucât acesta a devenit între timp indisponibil, Vânzătorul se obligă într-o astfel de situație să aducă de îndată la cunoștința Cumpărătorului acest aspect și se va obliga de asemenea să informeze Cumpărătorul că are dreptul să solicite rezervarea aceluiași produs, cu aceleași caracteristici și la același preț până la momentul în care acesta va reintra în stocul furnizorului ori să solicite returnarea contravalorii comenzii în contul Cumpărătorului din care s-a efectuat plata în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință de imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale. 

 

7. DISPONIBILITATEA PRODUSELOR

7.1. Disponibilitatea produselor oferite spre vânzare de MEDIA SMART TECH S.R.L., vor fi afișate pe site-ul www.smartmedia.rodupă cum urmează:

 1. “în stoc”- Produsul este disponibil în stocul magazinului și este livrabil imediat.
 2. “stoc furnizor”- Produsul nu este disponibil în stocul magazinului dar se poate comanda de la furnizor și este livrabil in cateva zile.
 3. “indisponibil”- Produsul nu mai este disponibil și nu se mai poate livra.

 

8. DREPTUL DE RETRAGERE

8.1. Cumpărătorul, în calitate de consumator, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, beneficiază potrivit legii de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri suplimentare.

8.2. Perioada de retragere prevăzută la pct. 6.1. expiră în termen de 14 zile de la:

 1. ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de cumpărător intră în posesia fizică a produsului.
 2. în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator intră în posesia fizică a ultimului produs.

8.3. Părțile contractante își îndeplinesc obligațiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2014.

 

9. EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE

9.1. Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează profesionistul în scris cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul poate alege una dintre următoarele variante:

 1. completarea formularului de retragere prevăzut în Anexa 1, parte integrantă a prezentelor termene și condiții.
 2. formularea unei declarații neechivoce, respectiv a unei cereri scrise care să cuprindă toate datele de identificare ale consumatorului, precum și descrierea succintă a produselor comandate plasate pe site-ul www.smartmedia.ro, semnată și datată de către consumator.

9.2. Declarația de retragere din contract va fi transmisă profesionistului din ziua completării ei de către consumator prin poștă, cu scrisoare recomandată și confirmare de primire sau pe adresa de e-mail a profesionistului office@smartmedia.ro. În cazul în care declarația de retragere s-a transmis prin mijloace de comunicare la distanță, profesionistul va confirma primirea declarației de retragere. Data recepționării . În cazul în care consumatorul nu recepționează confirmarea primirii din partea profesionistului, acesta se obligă să ia legătura cu profesionistul de îndată

9.3. Dreptul de retragere se consideră exercitat în termen

9.4. Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 34/2014 revine potrivit legii consumatorului.

 

10. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR ÎN CAZUL EXERCITĂRII DREPTULUI DE RETRAGERE

10.1. OBLIGAȚIILE PROFESIONISTULUI

 1. Profesionistul va rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și în termen de cel mult 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.
 2. Profesionistul va rambursa toate sumele menționate la pct. 8.1. lit. a) folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.
 3. Profesionistul nu va fi obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazurile în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât tipul de livrare standard oferit de profesionist.
 4. Cu excepția cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuși produsele, în cazul contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepționării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

 

10.2. OBLIGAȚIILE CONSUMATORULUI

 1. Consumatorul se obligă să returneze produsele în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract în condițiile prevăzute în prezentele termene și condiții. În acest sens, consumatorul va înmâna profesionistului sau unei persoane autorizate de acesta toate produsele care fac obiectul acordului de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.
 2. Consumatorul nu va suporta alte costuri în condițiile în care dreptul de retragere și returnarea produselor sunt realizate în interiorul termenului de 14 zile.
 3. Consumatorul este responsabil în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultate din manipularea defectuoasă a acestora, în mod diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-și exercita dreptul de retragere.
 4. Profesionistul va fi îndreptățit să facă dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor.

 

11. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

11.1. EXCEPTĂRI DE LA DREPTUL DE RETRAGERE

11.2. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2014 sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9-15 în ceea ce privește contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale următoarele:

 1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către Profesionist;
 2. furnizarea de produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Profesionistul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 3. furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de Consumator sau personalizate în mod clar;
 4. furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 5. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Consumator;
 6. furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 7. contractele în cazul cărora Consumatorul a solicitat în mod special Profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
 8. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 9. furnizarea de ziare periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
 10. contractele încheiate în cadrul unei licitații;
 11. furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

 

12. CONFIDENȚIALITATEA

12.1. Vânzătorul se asigură să păstreze conversațiile purtate între acesta și Cumpărător în condiții corespunzătoare de siguranță, securitate și confidențialitate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie. Dezvăluirea oricăror informații furnizate de către Cumpărător prin intermediul site-ului www.smartmedia.rocătre alte terțe persoane se va putea realiza doar în condițiile unei manifestări exprese de voință din partea Cumpărătorului.

12.2. Toate comunicările cu caracter privat purtate între Vânzător și Cumpărător prin intermediul site-ului www.smartmedia.rosunt confidențiale și nu vor fi dezvăluite publicului ori altor terțe persoane fără consimțământul expres și în scris al Cumpărătorului.

12.3. Furnizarea și transmiterea voluntară de către Vizitator/Client, Utilizator/Cumpărător a unor informații și/sau materiale, tehnici, sugestii, recomandări, know-how-uri, idei, concepte prin intermediul site-ului www.smartmedia.ro, conferă Vânzătorului drept de acces nerestricționat și deplin asupra acestora.

De asemenea, Cumpărătorul este de acord ca în aceste situații Vânzătorul să utilizeze, să reproducă, să afișeze, să modifice, să transmită și să distribuie mai departe astfel de informații fără a fi necesar acordul prealabil al Cumpărătorului în acest sens.

 

13. COMUNICĂRI DE NATURĂ COMERCIALĂ

13.1. Vizitatorul/Clientul, Utilizatorul/Cumpărătorul are dreptul să modifice oricând opțiunea sa cu privire la acordul dat Vânzătorului în ceea ce privește comunicările de natură comercială constând în e-mail-uri, campanii, newsletter, notificări, mesaje, promoții și altele asemenea.

În cazul în care datorită unor defecțiuni tehnice, aceste persoane nu au posibilitatea efectivă de a modifica pe cont propriu aceste acorduri, ele sunt îndreptățite să solicite Vânzătorului în scris și de îndată remedierea acestor deficiențe.

Modificarea opțiunii cu privire la acordul dat pentru comunicările de natură comercială se poate realiza în următoarele condiții:

 1. prin modificarea setărilor și actualizarea datelor în pagina „Cont”, la secțiunea “Abonările mele”;
 2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în toate comunicările de natură comercială primite de la Vânzător;
 3. prin contactarea directă a Vânzătorului în acest sens.

 

13.2. Prin acțiunea Utilizatorului/Cumpărătorului de a adăuga produse și/sau servicii în „Coșul meu”, Vânzătorul are dreptul și acordul Cumpărătorului să îi transmită informații și comunicări de natură comercială cu privire la:

 1. modificarea prețurilor produselor și/sau serviciilor.
 2. recomandări de produse și/sau servicii similare care ar putea manifeste orice formă de interes al Utilizatorului/Cumpărătorului.
 3. starea, existența, disponibilitatea sau indisponibilitatea produselor și/sau serviciilor.
 4. promoții, discounturi, notificări în legătură cu produsele și/sau serviciile selectate.

13.3. Prin acțiunea Utilizatorului/Cumpărătorului de a adăuga produse și/sau servicii în “Favorite”, Vânzătorul are dreptul și acordul Cumpărătorului să îi transmită informații și comunicări de natură comercială cu privire la:

 1. modificarea prețurilor produselor și/sau serviciilor.
 2. recomandări de produse și/sau servicii similare care ar putea manifeste orice formă de interes al Utilizatorului/Cumpărătorului.
 3. starea, existența, disponibilitatea sau indisponibilitatea produselor și/sau serviciilor.
 4. promoții, discounturi, notificări în legătură cu produsele și/sau serviciile selectate.

13.4. Prin acțiunea Utilizatorului/Cumpărătorului de a achiziționa produse și/sau servicii, Vânzătorul are dreptul și acordul Cumpărătorului să îi transmită informații și comunicări de natură comercială cu privire la:

 1. modificarea prețurilor produselor și/sau serviciilor.
 2. recomandări de produse și/sau servicii similare care ar putea manifeste orice formă de interes al Utilizatorului/Cumpărătorului.
 3. starea, existența, disponibilitatea sau indisponibilitatea produselor și/sau serviciilor.
 4. promoții, discounturi, notificări în legătură cu produsele și/sau serviciile selectate.
 5. alte sugestii de produse și/sau servicii recomandate a fi utilizate împreună sau separat cu produsele achiziționare ori cu alte produse și/sau servicii similare.

13.5. Utilizatorul/Cumpărătorul are dreptul și posibilitatea de a se dezabona în orice moment de la toate comunicările de natură comercială prevăzute la pct. 14 din prezentele Termene și Condiții, respectiv prin accesarea link-ului special de dezabonare afișat în subsolul mesajelor comerciale primite de la MEDIA SMART TECH S.R.L. sau prin contactarea directă a Vânzătorului în acest sens și cu acest scop.

13.6. Pentru îmbunătățirea calității produselor și/sau serviciilor oferite de MEDIA SMART TECH S.R.L., și pentru îmbunătățirea experienței generale de cumpărare și utilizare a site-ului www.smartmedia.ro, Vizitatorul/Clientul, Utilizatorul/Cumpărătorul este de acord ca MEDIA SMART TECH S.R.L. să folosească anumite date care ar putea avea un caracter personal în vederea efectuării unor studii și/sau cercetări de piață, sondaje de opinie, solicitare feedback și altele asemenea.

Toate informațiile obținute în urma unor astfel de cercetări nu vor fi distribuite unor terțe persoane și nu vor fi utilizate în scopuri publicitare/de marketing, ci strict în scop educativ în vederea îmbunătățirii experienței generale a Cumpărătorilor produselor și/sau serviciilor oferite de MEDIA SMART TECH S.R.L. Toate răspunsurile obținute în urma acestor cercetări de piață și/sau sondaje de opinie, feedback și altele asemenea nu vor fi asociate cu identitatea persoanei sau cu alte elemente care ar putea să conducă la identificarea acesteia.

Prin accesarea link-ului special de dezabonare sau prin contactarea directă a vânzătorului, Cumpărătorul este îndreptățit să să obiecteze și să se opună cu privire la asemenea prelucrări. Dezabonarea, din punct de vedere juridic produce efecte față de Cumpărător numai pentru viitor.

 

14. MODALITATEA DE FACTURARE ȘI PLATA

14.1. Toate prețurile produselor și/sau serviciilor afișate prin intermediul site-ului www.smartmedia.roinclud de asemenea T.V.A., conform legislației aplicabile în vigoare.

14.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate expres și afișate în mod lizibil în cadrul panoului fiecărei Comenzi înainte de finalizarea acesteia. După acceptarea prețului și finalizarea comenzii, Vânzătorul va transmite ulterior către Cumpărător, manual sau prin intermediul unui software contabil și de gestiune, o factură pentru toate produsele și/sau serviciile comandate și livrate, obligația principală a Cumpărătorului fiind aceea de a furniza în continuare toate datele și informațiile necesare emiterii facturii, potrivit Codului fiscal și conform legislației aplicabile în vigoare.

14.3. Vânzătorul se obligă după caz să îi transmită Cumpărătorului factura aferentă Comenzii finalizate ce conține toate produsele selectate și/sau serviciile vândute de MEDIA SMART TECH S.R.L., precum și orice alte plăți accesorii Comenzii efectuate, exclusiv în format electronic și la adresele de poștă electronică specificate de către Cumpărător în acest sens ori direct în contul de utilizator al acestuia. În cazul în care Cumpărătorul solicită în mod expres Vânzătorului emiterea facturii în format fizic-tipărit, acesta va putea fi obligat la suportarea oricăror alte taxe și cheltuieli privind emiterea, tipărirea și livrarea acesteia la adresa indicată de Cumpărător

14.4. Pentru optimizarea și facilitarea desfășurării comunicării între părțile contractante, precum și cele privind transmiterea documentației și a facturilor aferente comenzilor efectuate, Cumpărătorul are obligația de a verifica și actualiza periodic toate datele și informațiile necesare, ori de câte ori este cazul, direct din Contul său de Utilizator. Cumpărătorul poate accesa, vizualiza, șterge și descărca toate documentele și facturile puse la dispoziția sa în Contul de Utilizator de către Vânzător.

14.5. În cazul în care aceste informații sunt sau devin indisponibile mai mult de 48 (patruzecișiopt) de ore în Contul de Utilizator, Cumpărătorul poate să notifice în acest sens Vânzătorul la adresa de e-mail: office@smartmedia.ro.

14.6. Datele și informațiile sensibile ale cardului de plată al Utilizatorului/Cumpărătorului nu sunt și nu vor fi accesibile MEDIA SMART TECH S.R.L. De asemenea, acestea nu vor fi stocate de către MEDIA SMART TECH S.R.L., sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a tranzacției ori a unei alte entități autorizate în acest sens să presteze astfel de servicii de stocare a datelor de identificare ale cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul/Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii și transmiterii datelor. În prezent, entitatea autorizată în acest scop să presteze servicii de prelucrare și stocare a datelor de card este EuPlatesc.ro.

14.7. În cazul în care există suspiciuni rezonabile cu privire la autenticitatea tranzacției, precum și pentru oricare alte motive temeinice, la înregistrarea și finalizarea Comenzii, Cumpărătorului i se va putea solicita în acest sens în mod automat de către sistem să autorizeze în mod expres plata prin introducerea unei parole temporare și/sau a unui cod PIN transmis către Cumpărător prin oricare alte mijloace, inclusiv prin utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile tip smartphone, tabletă, PDA care au integrată această facilitate.

14.8. Din motive de securitate a tranzacțiilor, Utilizatorului/Cumpărătorului nu i se recomandă de către Vânzător să rămână în continuare logat pe site. De asemenea, acestora nu li se recomandă să activeze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile sau desktop. Divulgarea în orice fel, intenționat sau neintenționat a parolei de acces în Contul de Utilizator este strict interzisă, în acest sens se recomandă utilizarea unei parole „puternice”, unice și independente de orice alte conturi ale acestor categorii de persoane care să conțină cel puțin 8 caractere incluzând litere mari, mici, cifre și alte caractere speciale permise de către sistem.

 

15. LIVRAREA BUNURILOR

15.1. În ceea ce privește livrarea produselor achiziționate prin intermediul site-ului www.smartmedia.ro, Vânzătorul se obligă și se asigură totodată să ambaleze în mod corespunzător toate aceste produse, în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor stabilite între beneficiar și prestatorul de servicii de transport și livrare a produselor.

15.2. Livrarea produselor se va realiza în condițiile și la termenele prevăzute în contractele încheiate între Vânzător și prestatorul de servicii de livrare.

15.3. Vânzătorul ori prestatorul de servicii de livrare a produselor nu poate fi ținut răspunzător în niciun caz datorită eventualelor întârzieri neimputabile prestatorului de servicii de livrare atât timp cât acesta asigură garanții îndestulătoare că produsele se vor livra într-un termen rezonabil. În orice caz, livrarea produselor se realizează potrivit legii într-un termen de maximum 30 de zile de la data efectuării, înregistrării și finalizării Comenzii.

15.4. În cazul livrării produselor în afara României, durata livrării poate fi prelungită, Cumpărătorul având cunoștință de acest aspect, dar aceasta nu va putea depăși 30 de zile de la data efectuării, înregistrării și finalizării comenzii.

15.5. Cumpărătorul poate vizualiza ulterior statusul comenzii, respectiv al expedierii produselor prin mijloacele de comunicare puse la dispoziția acestuia de către Vânzător. La momentul predării produselor către prestatorul de servicii de livrare, coletului i se va atribui un cod de identificare tip AWB care va putea fi consultat de Cumpărător în vederea estimării timpului de livrare și luării la cunoștință a altor elemente esențiale privind Comanda efectuată.

15.6. Produsele comercializate prin webshopul smartmedia.ro sunt realizate în Germania. Suntem importatori direcți pentru piața din România. smartmedia.ro își rezervă dreptul desigilării cutiilor originale pentru verificarea conținutului în vederea asigurării conformității cu produsul comandat și calitatea acestuia (inspecție vizuală).

 

16. GARANȚIILE ACORDATE

16.1. Toate produsele și/sau serviciile comercializate de către MEDIA SMART TECH S.R.L, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele comercializate sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de către fiecare producător în parte.

16.2. În cazul produselor și/sau serviciilor vândute și livrate de MEDIA SMART TECH S.R.L, certificatele de garanție sunt emise direct de către producător, în cazul în care acesta are o rețea de service națională.

16.3. Pentru a intra în posesia certificatului de garanție aferent produselor comandate, Cumpărătorului îi revine în continuare obligația de a ajusta și actualiza ori de câte ori este cazul, datele personale de contact și livrare din Contul său și să acceseze în timp util toate comunicările, informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi existente în Cont.

16.4. În cazul certificatelor de garanție emise direct de către producători, produsul reclamat ca defect în interiorul perioadei de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat în vederea reparării acestuia. Centrul autorizat de producător va prelua astfel întreaga responsabilitate a rezolvării și îndeplinirii obligațiilor prevăzute în certificatul de garanție.

16.5. În cazul persoanelor fizice din România, acestea beneficiază de garanție în ceea ce privește produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul site-ului www.smartmedia.ro, în temeiul prevederilor Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul certificatului de garanție emis direct de către Vânzător sau producător în acest sens. În cazul persoanelor juridice de pretutindeni, garanția se acordă în termenele și condițiile stipulate în mod expres în certificatul de garanție oferit de către Vânzător sau producător, precum și în cazul incidenței aplicării altor legi și/sau tratate, convenții internaționale europene la care România este parte.

16.6. Garanția se poate acorda numai în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și doar în cazul respectării în totalitate a obligațiilor contractuale și a celor prevăzute în certificatul de garanție.

 

Cumpărătorul înțelege că prin utilizarea necorespunzătoare a produselor achiziționate, în contradicție cu specificațiile Vânzătorului și/sau ale producătorului, precum și în cazul exercitării altor acțiuni și/sau inacțiuni cu privire la produsele și/sau serviciile achiziționate de natură a cauza le prejudicii și/sau de a le scădea semnificativ valoarea renunță la însuși dreptul de garanție acordat.

  

17. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

17.1. Vânzătorul nu poate fi ținut răspunzător pentru daunele/prejudiciile de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare altă terță persoană le-ar putea suferi ca rezultat al îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor contractuale de către Vânzător, conform Comenzii și prezentelor Termene și Condiții.

De asemenea, Vânzătorul nu poate fi ținut răspunzător și/sau obligat la plata unor despăgubiri sau reparații ce rezultă din utilizarea necorespunzătoare a produselor și/sau serviciilor achiziționate după livrare/prestare ori în cazul distrugerii ori pierderii acestora.

17.2. Prin crearea Contului de Utilizator, Cumpărătorul își manifestă voința în ceea ce privește respectarea în totalitate a prevederilor prezentelor Termene și Condiții și a altor prevederi/dispoziții emise de către MEDIA SMART TECH S.R.L., și își asumă întreaga răspundere în ceea ce privește menținerea în condiții de confidențialitate a datelor personale integrate contului.

De asemenea, Cumpărătorul este responsabil de întreaga activitate desfășurată prin intermediul Contului său, iar în cazul încălcării sau nesocotirii altor dispoziții legale, acesta va putea fi tras la răspundere în condițiile legislației civile, administrative ori penale, după caz.

În condițiile legii și în acord cu prevederile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, pentru cauze temeinic justificate și legitime, MEDIA SMART TECH S.R.L., va acorda sprijin necondiționat autorităților, iar în urma unei solicitări exprese va colabora cu acestea sub toate aspectele în vederea prevenirii, depistării și tragerii la răspundere civilă și/sau penală, după caz a autorilor unor fapte de natură a atrage orice fel de răspundere.

17.3. Prin acțiunea de vizitare a site-ului www.smartmedia.ro, respectiv de utilizare a Contului de Utilizator, Vizitatorul/Clientul, Utilizatorul/Cumpărătorul declară că acceptă în mod expres și neechivoc toate prevederile stipulate în prezentele Termene și Condiții.

În cazul în care Vizitatorul/Clientul, Utilizatorul/Cumpărătorul nu este de acord în totalitate cu prevederile stipulate în prezentele Termene și Condiții, acesta este obligat și dator să părăsească de îndată site-ul www.smartmedia.roși să nu îl utilizeze în continuare.

17.4. MEDIA SMART TECH S.R.L. își rezervă în continuare dreptul de a gestiona, prelucra, modifica și actualiza în mod unilateral, oricând și fără notificare prealabilă prezentele Termene și Condiții, precum și orice alte acte, acorduri, convenții privind modul de utilizare și funcționare a site-ului www.smartmedia.ro.

Toate aceste documente își produc efectele și sunt obligatorii și opozabile Vizitatorilor/Clienților, Utilizatorilor/Cumpărătorilor, precum și oricăror altor terțe persoane numai de la momentul afișării acestora în mod public pe Site. Toate aceste categorii de persoane se obligă să consulte periodic documentele înainte de efectuarea oricărei acțiuni și/sau inacțiuni ce ar putea aduce atingere noilor reglementări în vigoare.

 

18. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

18.1. MEDIA SMART TECH S.R.L., acordă importanță deosebită cu privire la prelucrarea, gestionarea, actualizarea și monitorizarea datelor cu caracter personal cu care intră în contact pe parcursul desfășurării raporturilor juridice dintre părți.

În acest sens, Vânzătorul va efectua constant toate demersurile necesare și legale pentru a se alinia în mod corespunzător la noutățile legislative aplicabile în vigoare în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal. 

18.2. Vizitatorul/Clientul, Utilizatorul/Cumpărătorul are posibilitatea să parcurgă și să consulte gratuit, oricând și în mod liber Politica de Confidențialitate extinsă cu privire la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. Politica de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal poate fi consultată aici www.smartmedia.ro/data-protection.

18.3. Pentru oricare alte nelămuriri cu privire la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal, la modalitățile și tehnicile prin care ne asigurăm că prelucrăm și protejăm în mod corespunzător astfel de date, persoanele interesate pot adresa întrebări în acest sens direct Vânzătorului, la adresa privacy@smartmedia.ro.   

 

19. FOLOSIREA COOKIE-URILOR

19.1. Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; aplicații tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului de „coș de cumpărături”.[1]

19.2. Vizitatorul/Clientul, Utilizatorul/Cumpărătorul are posibilitatea să parcurgă și să consulte gratuit, oricând și în mod liber Politica Cookie-urilor cu privire la modul în care se utilizează și se folosesc aceste cookie-uri în desfășurarea raporturilor comerciale dintre părți. Politica Cookie-urilor poate fi consultată aici www.smartmedia.ro/cookie-policy.

 

20. FORȚA MAJORĂ

20.1. Părțile contractante nu vor fi ținute răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial se datorează unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este reglementată de Codul civil la art. 1351 și reprezintă acel eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

20.2.  Dacă în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data producerii cazului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează în totalitate, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre acestea să poată pretinde celeilalte părți plata unor despăgubiri sau alte daune-interese.

 

21. LITIGII

21.1. În situația existenței unor neînțelegeri de orice fel, părțile contractante au obligația de a stărui înainte de toate soluționarea oricărui diferend ce s-ar ivi în inițierea, executarea, modificarea ori suspendarea contractului pe cale amiabilă.

21.2. În cazul în care valoarea totală a contractului de vânzare-cumpărare, respectiv a comenzii depășește suma de 1000 lei, părțile se obligă ca înainte de antamarea oricărei acțiuni de natură civilă, administrativă sau penală în fața autorităților, instituțiilor publice sau instanțelor de judecată competente să parcurgă în prealabil procedura medierii, astfel cum aceasta este prevăzută și reglementată de Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator în vederea soluționării conflictului dintre părți. În acest sens, mediatorul va analiza situația expusă de către părți și va propune o modalitate legală de soluționare a litigiului care nu are caracter obligatoriu pentru părți, acestea având în continuare dreptul să solicite concursul instanțelor de judecată competente.

21.3. În cazul în care litigiul dintre părți nu poate fi soluționat în baza prevederilor art. 21.1. sau 21.2., părțile înțeleg să stabilească competența instanței de soluționare a oricărui litigiu în raza teritorială de la sediul Vânzătorului.

 

22. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

22.1. Contractul de vânzare-cumpărare încheiat între părți poate înceta:

 1. unilateral, de către una dintre părțile contractante, cu obligația transmiterii prealabile a unei notificări cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile de la data manifestării intenției de a denunța unilateral contractul;
 2. în cazul exercitării dreptului de retragere din contract, în condițiile și regulile prevăzute de O.U.G. nr. 34/2014, precum și de prezentele Termene și Condiții;
 3. prin acordul ambelor părți.

 

Data publicării: 09.08.2019